Engineering

INNO beschikt over een eigen engineering afdeling bestaande uit design en manufacturing engineers waarmee wij u ontzorgen in productontwikkeling.

Conceptontwikkeling

INNO ondersteunt u bij het ontwerptraject

Een goed begin is het halve werk. Wie een project goed op de rails zet, plukt daar in alle vervolgfasen de vruchten van. Elk ontwerptraject dient daarom van start te gaan met een doordacht onderzoek. Dat voorkomt teleurstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om de kostprijs.

INNO kan in deze onderzoeksfase van grote steun zijn. Het bedrijf heeft ruime ervaring met het opstarten van projecten. Vanaf het eerste moment dat u overweegt een product op de markt te brengen, staat INNO aan uw zijde. Als de betrouwbare partner die uw wensen voorop stelt. En als de deskundige dienstverlener die u voorziet van een ondersteuningspakket dat daarop aansluit. Bijvoorbeeld rond het programma van eisen, de maakbaarheid van het model of de vast te stellen prijzen. Punten van onderzoek die verderop in het traject hun voordelen openbaren.

Productontwerp

INNO ondersteunt u bij het ontwerptraject

 

Een goed opgezette ontwerpfase geeft antwoord op drie wezenlijke vragen. Eén: is het product maakbaar? Twee: biedt het de functies die beoogd worden? Drie: blijft alles betaalbaar? INNO helpt u deze vragen te beantwoorden. En geeft u zo de tools om snel en verantwoord de markt op te gaan.

Wat de maakbaarheid betreft, staat INNO u terzijde met 3D-ontwerpen die tal van zaken inzichtelijk maken. Denk aan montage en assemblage (design for assembly), test en toetsing (testing and verification), verpakken en transport, en de bouw van een prototype. Ook biedt INNO een helpende hand bij certification and validation:  alle officiële documenten rond productvrijgave, herkomst, deugdelijkheid en rechtsgeldigheid van uw product worden op orde gebracht.

 

INNO schept ook helderheid over de functionaliteit van uw product. Uiterst secure berekeningen – onder meer rond sterkte, levensduur, veiligheid en tolerantie – geven u de zekerheid dat u een machine op de markt brengt die doet wat hij moet doen. Daar blijft het niet bij. Dankzij hun kennis over maakbaarheid kunnen INNO-medewerkers alle functionaliteiten tot stand brengen tegen de scherpste kostprijs. Een aspect dat INNO steeds nauwlettend in de gaten houdt.

Industrialiseren & NPI

INNO ondersteunt u bij het ontwerptraject

 

In de eerdere ontwerpfase hebben berekeningen en 3D-ontwerpen laten zien: het product is maakbaar en functioneel. Kan het daarmee zonder bezwaar in productie worden genomen? Nee, dat geeft onverantwoorde risico’s. Eerst moet een prototype worden gevalideerd, een belangrijke stap op weg naar het serierijp maken van uw ontwerp. Te meer omdat voldaan moet worden aan de strenge eisen die aan de uiteindelijke productvrijgave verbonden zijn.

De voorbereidingen die deze pre-productiefase kenmerken, bestaan vooral uit het uittesten van de ‘maakbaarheid’ en de ‘fout curve’ van een product. U kunt hierbij denken aan het opstellen van montageinstructies, testprotocollen en technologieselecties. Ook het vastleggen van de kritische maatvoering, het ontwikkelen van klantverpakkingen en het bouwen van testopstellingen behoren daartoe. Net als het verzorgen van de technische documentatie en de bouw van pre-productiemodellen (PPM).

Bij al deze activiteiten kunnen INNO-medewerkers u in hoge mate van dienst zijn. Al jaren op rij hebben zij laten zien dat ze de overgangsfase van ontwerp naar productie tot in de puntjes beheersen. Technisch én strategisch. Lonend voor u, omdat u zo snel kunt opschalen.

Value Engineering

INNO ondersteunt u bij het ontwerptraject

 

Uw product is volwassen. Het heeft zijn weg naar de markt gevonden. Tijd om achterover te leunen? Allerminst. Juist in deze fase komt het erop aan concurrerend te blijven. Dat lukt alleen als u twee zaken nauwlettend in de gaten houdt. Allereerst betreft dat uw change management: uw vermogen om snel aanpassingen door te voeren als dat nodig is. Daarnaast gaat het om kostenbeheer: u staat voor de opdracht om – met behoud van de functionaliteit – een gunstige kostprijs te realiseren.

In beide zaken kan INNO u voortreffelijk van dienst zijn. Met een doordacht wijzigingsbeheer geven wij steun bij de ontwikkeling van nieuwe prototypes en bij het vrijgavetraject dat daarmee samenhangt. Ook met het beheer van de technische documentatie draagt INNO bij aan een adequaat change management.

Als het gaat om kostprijsverbetering kan INNO u op velerlei wijze de helpende hand bieden. Bijvoorbeeld door ontwerpverbeteringen aan te dragen of een wisseling in de technologie voor te stellen. Ook het aanpassen van de logistieke keten en het vastleggen van garantieafspraken richting klant/leverancier, zijn voor u mogelijkheden om de kostprijs te drukken en zo uw marktpos

Serieproductie & Logistieke Integratie

INNO ondersteunt u bij het ontwerptraject

 

De klant aan wie u jaren terug geavanceerde technische apparatuur leverde, kan morgen bij u op de stoep staan met de vraag bepaalde componenten van dat product te vervangen. Hoewel de betreffende apparatuur inmiddels verder doorontwikkeld is, zult u toch aan die ‘oude vraag’ moeten kunnen voldoen. De klant is immers koning. Bovendien gelden er vaak serviceverplichtingen.

Het vasthouden van dit ‘lijntje met het verleden’ trekt een zware wissel op uw organisatie. Zo moet u reserveonderdelen (spare parts) voorradig houden die in de technologieën van vandaag niet meer gangbaar zijn. Daarmee ontkomt u er niet aan rond dit vraagstuk van veroudering (obsolescence) beleid te ontwikkelen.

Dan is het goed te weten dat INNO u in deze instandhoudingsfase uitstekend van dienst kan zijn. Dat kan op het instandhoudingsvlak, bijvoorbeeld door adviezen bij component beschikbaarheidsproblemen. Maar evenzeer kan de ondersteuning van INNO betrekking hebben op de praktische gang van zaken. Zo is het aanmaken van reserveonderdelen voor INNO standaardwerk.