Value Engineering – Cost-down fase

Uw product is volwassen. Het heeft zijn weg naar de markt gevonden. Tijd om achterover te leunen? Allerminst. Juist in deze fase komt het erop aan concurrerend te blijven. Dat lukt alleen als u twee zaken nauwlettend in de gaten houdt. Allereerst betreft dat uw chance management: uw vermogen om snel aanpassingen door te voeren als dat nodig is. Daarnaast gaat het om kostenbeheer: u staat voor de opdracht om – met behoud van de functionaliteit – een gunstige kostprijs te realiseren.

In beide zaken kan INNO u voortreffelijk van dienst zijn. Met een doordacht wijzigingsbeheer geven wij steun bij de ontwikkeling van nieuwe prototypes en bij het vrijgave traject dat daarmee samenhangt. Ook met het beheer van de technische documentatie draagt INNO bij aan een adequaat chance management.

Als het gaat om kostprijsverbetering kan INNO u op velerlei wijze de helpende hand bieden. Bijvoorbeeld door ontwerpverbeteringen aan te dragen of een wisseling in de technologie voor te stellen. Ook het aanpassen van de logistieke keten en het vastleggen van garantieafspraken richting klant/leverancier, zijn voor u mogelijkheden om de kostprijs te drukken en zo uw marktpositie te versterken. INNO reikt ze u graag aan.

Projecten

Covers voor operatietafel

Een ontwerp kan er nog zo veelbelovend uitzien – als het technisch niet uitvoerbaar is, kom je in de problemen. INNO wil dat vóór blijven. Daarom biedt het bedrijf bij voorkeur al in de ontwerpfase zijn deskundigheid aan. Met zijn maakbaarheidsexpertise kan INNO tijdig beoordelen of een ontwerp maakbaar is en zo nodig aanvullende maatregelen voorstellen, bijvoorbeeld het ontwikkelen van gereedschappen.

Ook voor Maquet heeft INNO dit gedaan. Deze specialist in het inrichten van operatiekamers klopte bij INNO aan voor de ontwikkeling van een speciale orthopedische operatietafel. Voor twee onderdelen van deze tafel – de covers van de voet en van de onderkant van de zuil – heeft INNO vroegtijdig zijn deskundigheid ingezet. De complexe vorm (productgeometrie) van de onderdelen vroeg om speciale (buig)gereedschappen die meteen aansluitend door INNO vervaardigd werden. Hierdoor konden de diverse prototypes en proefseries snel en tegen een aantrekkelijke kostprijs gefabriceerd worden. Een ideaal voortraject om de operatietafel succesvol op de markt te zetten.