Serieproductie / logistieke integratie

De klant aan wie u jaren terug geavanceerde technische apparatuur leverde, kan morgen bij u op de stoep staan met de vraag bepaalde componenten van dat product te vervangen. Hoewel de betreffende apparatuur inmiddels verder doorontwikkeld is, zult u toch aan die ‘oude vraag’ moeten kunnen voldoen. De klant is immers koning. Bovendien gelden er vaak serviceverplichtingen.

Het vasthouden van dit ‘lijntje met het verleden’ trekt een zware wissel op uw organisatie. Zo moet u reserveonderdelen (spare parts) voorradig houden die in de technologieĂ«n van vandaag niet meer gangbaar zijn. Daarmee ontkomt u er niet aan rond dit vraagstuk van veroudering (obsolescence) een beleid te ontwikkelen.

Dan is het goed te weten dat INNO u in deze instandhoudingsfase uitstekend van dienst kan zijn. Dat kan op het instandhoudingsvlak, bijvoorbeeld door adviezen bij component beschikbaarheidsproblemen. Maar evenzeer kan de ondersteuning van INNO betrekking hebben op de praktische gang van zaken. Zo is het aanmaken van reserveonderdelen voor INNO standaardwerk.

Projecten

Parkeerautomaat

Vakkennis houdt voor INNO ook in: kennis van fabricageprocessen. Weten wat haalbaar is met de bestaande productieapparatuur, en technologische aanpassingen doorvoeren als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Deze maakbaarheidsexpertise is bij INNO ten volle aanwezig. Het bedrijf kan daarmee zijn klanten op velerlei gebied van dienst zijn.

Dat bleek onder meer bij de opstart van een nieuw type parkeerautomaat, een project waarvoor opdrachtgever INNO benaderd werd als manufacturing partner. Al in de ontwerpfase kon INNO ondersteuning bieden met zijn kennis van de fabricageprocessen. Zo konden verbeteringen worden aangebracht in het ontwerp en in de maakbaarheid, waardoor al snel de eerste proefseries tot stand konden komen. Verder werd de behuizing van de parkeerautomaat geschikt gemaakt voor laserlassen, een belangrijke slag in de efficiencyverbetering.