Medische Industrie

INNO heeft met meer dan 30 jaar zeer veel ervaring opgebouwd in verschillende markten en branches.

Het zal u niet verbazen: technische apparatuur die wordt ingezet in de medische sector – denk aan ct- en mri-scans – moet voor honderd procent betrouwbaar zijn. Aan productvalidatie en productvrijgave worden dan ook bijzonder hoge eisen gesteld. Met als risico dat het veel tijd kost voor de apparatuur geïntroduceerd kan worden – een serieuze kostenpost.

INNO kan bogen op vele jaren ervaring in de medische sector. Het bedrijf is volledig op de hoogte van de specifieke eisen die daar gelden en kan daardoor probleemloos voldoen aan alle technische productievoorwaarden. Maar zeker zo belangrijk: INNO kan hierdoor de introductie van uw product aanzienlijk versnellen. Tijdsbesparingen in zowel de ontwerp- als de productiefase werken rechtstreeks in uw voordeel.

Projecten

MRI patiententafel

Twee weten meer dan een. Zeker in complexe ontwerptrajecten is het aan te bevelen de eigen deskundigheid tijdig te koppelen aan de know how van een zakelijke partner. Zo ontstaat een co-development waar alle betrokkenen voordeel van hebben.

In het Panoramaproject is er een co-developer in INNO gevonden van de high-field open 1.5T MRI-scanner. INNO was betrokken bij alle facetten in dit omvangrijke traject: het design van zowel concept als ontwerp, de vervaardiging van prototypes en klantmodellen en de opstart van de seriefabricage. Diverse deelprojecten werden daarbij door INNO zelfstandig uitgevoerd, zoals het ontwerp van de mechanica, de bekabeling, de EMC-afschermingen en het aanbrengen van de covers. Al met al een zakelijke samenwerking die de productie van de MRI-patiëntentafel versnelde en daarmee ten goede is gekomen aan de vraag van de klant.

Face scan

Een wereldwijde leverancier van professionele tandtechnische behandelapparatuur heeft onlangs de Galileos Face-scan op de markt gebracht. Dit is een add-on op een bestaand röntgensysteem,  waarbij tijdens de röntgen opname tevens een scan van het aangezicht gemaakt wordt.

 

Voor de ontwikkeling van mechanica van de face-scan zijn INNO en zijn klant samen een ontwerp- en productietraject ingegaan. Een vorm van co-development die betrekking had op een serie spuitgietdelen in kunststof, een aantal metalen framedelen en enkele elektronicacomponenten. De opgave was om in een kleine ruimte een stabiele constructie te ontwikkelen om een zo hoog mogelijk patiënten comfort te realiseren.  Ook heeft INNO daarbij de definitieve klantverpakking ontwikkeld, zodat de producten rechtstreeks vanuit de INNO-fabriek naar de eindklanten verstuurd kunnen worden. Verregaande logistieke efficiency.