Industrialiseren & NPI

In de eerdere ontwerpfase hebben berekeningen en 3D-ontwerpen laten zien: het product is maakbaar en functioneel. Kan het daarmee zonder bezwaar in productie worden genomen? Nee, dat geeft onverantwoorde risico’s. Eerst moet een prototype worden gevalideerd, een belangrijke stap op weg naar het serierijp maken van uw ontwerp. Te meer omdat voldaan moet worden aan de strenge eisen die aan de uiteindelijke productvrijgave verbonden zijn.

De voorbereidingen die deze pre-productiefase kenmerken, bestaan vooral uit het uittesten van de ‘maakbaarheid’ en de ‘fout curve’ van een product. U kunt hierbij denken aan het opstellen van montageinstructies, testprotocollen en technologieselecties. Ook het vastleggen van de kritische maatvoering, het ontwikkelen van klantverpakkingen en het bouwen van testopstellingen behoren daartoe. Net als het verzorgen van de technische documentatie en de bouw van pre-productiemodellen (PPM).

Bij al deze activiteiten kunnen INNO-medewerkers u in hoge mate van dienst zijn. Al jaren op rij hebben zij laten zien dat ze de overgangsfase van ontwerp naar productie tot in de puntjes beheersen. Technisch én strategisch. Lonend voor u, omdat u zo snel kunt opschalen.

Projecten

Machinecovers

Bij projecten is het van belang helder te hebben wáár de realisatie het beste kan plaatsvinden, bij de opdrachtgever of bij een uitvoerder als INNO. Voor dit laatste zijn vaak goede argumenten aan te voeren: deskundigheid van medewerkers, passend gereedschap en adequate apparatuur zijn ter plekke beschikbaar. Om die reden biedt INNO bij sommige projecten outsourcing als oplossing aan: delen van een opdracht worden uitbesteed aan INNO, waar ze door de eigen medewerkers in de eigen bedrijfsruimtes worden uitgevoerd.

Dit laatste gebeurde toen INNO ingeschakeld werd voor het aanbrengen van machinecovers. De Duitse machinebouwer voor onder meer de tabaksindustrie stelde vast dat het aanbrengen van een complete machinebekleding inclusief hang- en sluitwerk een zodanig specialistische operatie was dat overheveling van de werkzaamheden naar de INNO-fabriek wenselijk was. Een verstandige keuze, zo bleek. Meer dan 200 tekeninggebonden maakdelen met veelal verfijnde lasdelen die via kritische processen (zoals bandslijpen) tot stand werden gebracht, vormden de basis voor perfect sluitende machinecovers.