Parkeerautomaat

Vakkennis houdt voor INNO ook in: kennis van fabricageprocessen. Weten wat haalbaar is met de bestaande productieapparatuur, en technologische aanpassingen doorvoeren als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Deze maakbaarheidsexpertise is bij INNO ten volle aanwezig. Het bedrijf kan daarmee zijn klanten op velerlei gebied van dienst zijn.

Dat bleek onder meer bij de opstart van een nieuw type parkeerautomaat, een project waarvoor opdrachtgever INNO benaderd werd als manufacturing partner. Al in de ontwerpfase kon INNO ondersteuning bieden met zijn kennis van de fabricageprocessen. Zo konden verbeteringen worden aangebracht in het ontwerp en in de maakbaarheid, waardoor al snel de eerste proefseries tot stand konden komen. Verder werd de behuizing van de parkeerautomaat geschikt gemaakt voor laserlassen, een belangrijke slag in de efficiencyverbetering.