Machinecovers

Bij projecten is het van belang helder te hebben wáár de realisatie het beste kan plaatsvinden, bij de opdrachtgever of bij een uitvoerder als INNO. Voor dit laatste zijn vaak goede argumenten aan te voeren: deskundigheid van medewerkers, passend gereedschap en adequate apparatuur zijn ter plekke beschikbaar. Om die reden biedt INNO bij sommige projecten outsourcing als oplossing aan: delen van een opdracht worden uitbesteed aan INNO, waar ze door de eigen medewerkers in de eigen bedrijfsruimtes worden uitgevoerd.

Dit laatste gebeurde toen INNO ingeschakeld werd voor het aanbrengen van machinecovers. De Duitse machinebouwer voor onder meer de tabaksindustrie stelde vast dat het aanbrengen van een complete machinebekleding inclusief hang- en sluitwerk een zodanig specialistische operatie was dat overheveling van de werkzaamheden naar de INNO-fabriek wenselijk was. Een verstandige keuze, zo bleek. Meer dan 200 tekeninggebonden maakdelen met veelal verfijnde lasdelen die via kritische processen (zoals bandslijpen) tot stand werden gebracht, vormden de basis voor perfect sluitende machinecovers.